Як виписати людину з Вашого житла?

На даний час досить актуальною є проблема зняття з реєстрації сторонніх осіб, а подекуди й родичів (так звана виписка) .
Вказана ситуація обумовлена тим, що реєстрація осіб в одних випадках, впливає на отримання субсидії, в інших – на можливість безперешкодного продажу квартири чи будинку.
Відповідно до чинного законодавства та судової практики зняття з реєстрації здійснюється на підставі:
1) заяви особи або її представника;
2) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
3) свідоцтва про смерть;
4) інших документів, які свідчать про припинення підстав проживання.
Звичайно, найпростіше це зробити подавши заяву та необхідні документи (паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток, квитанцію про сплату адміністративного збору та ін.) до центру надання адміністративних послуг, який є у будь-якому районі та місті.
Якщо ж виникли труднощі і Вам відмовили у зв’язку із відсутністю необхідних документів чи наявності спору, звертайтеся до суду.
Найчастіше така ситуація трапляється тоді, коли у житловому приміщенні реєструються наймачі, члени сім’ї, родичі, друзі, а через деякий час змінюють своє місце проживання, не повідомляючи відповідні органи.
У такому випадку через суд можна визнати особу такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок її відсутності понад встановлені строки, тобто:
  • відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщені без поважних причин понад 6 місяців;
  • відсутність членів сім’ї власника житлового приміщення без поважних причин понад 1 рік.
Майте на увазі, що звернувшись до суду, Ви повинні довести відсутність цієї особи. Наприклад: підтвердити відсутність її майна та особистих речей, відібрати пояснення у сусідів, надати довідку про склад сім’ї, акт про відсутність особи протягом певного періоду часу та ін.
Варто знати, що розірвання шлюбу, припинення сімейних відносин не позбавляє права користування житлом і, за загальним правилом, не може бути підставою для зняття з реєстрації.
Щодо обрання вірного способу захисту, потрібно зазначити наступне. Як правило судова практика йде шляхом визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Цього достатньо для центру надання адмінпослуг та міграційної служби.
За наявності такого рішення особу знімають з реєстрації без проблем. Тому немає необхідності ставити позовну вимогу у вигляді зобов’язання міграційної служби виписати дану особу.
Якщо ж у позові додатково ставити ще й таку вимогу – прийдеться заплатити два судові збори (за кожну позовну вимогу).
Таким чином, вважаю за для економії власних коштів цього робити не потрібно. Визначтесь і поставте лише одну із вищевказаних вимог.
Але досить часто між власником та користувачами існує спір.
У такому випадку потрібно підійти більш виважено до формулювання позовних вимог.
Так, якщо Ви маєте на меті виписати осіб, які безперервно проживаються у даному житлі, можливо буде правильним поставити позовну вимогу саме у вигляді зняття з реєстрації місця проживання даної особи.
Таку позовну вимогу суди швидше підтримають. А ніж визнати певних осіб такими, що втратили право користування вказаним майном. Тим більше якщо у когось із зареєстрованих ще виявиться неповнолітня дитина.
Так у справі № 695/3024/16-ц судом першої інстанції відмовлено у задоволенні позовних вимог. Аналогічну позицію висловив і апеляційний суд, залишивши рішення суду 1 інстанції в силі, але з інших мотивів.
З вказаними рішеннями ми не погодилися і готуємо касаційну скаргу. Тим більше у схожих правовідносинах Верховний суд України вже висловлював свою думку у постанові від 15.05.2017 справа №734/387/15ц.
У даному випадку рішення судів могли бути не такими, у разі формулювання позовної вимоги у вигляді зняття з реєстрації, а не визнання осіб такими що втратили право користування.
Але майте на увазі, що ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» не містить у своєму переліку рішення суду про зняття з реєстрації відповідної особи, як на підставу для зняття з реєстрації місця проживання.
Не зважаючи на це, керуючись ст. 5 ЦПК України Ви можете обрати такий спосіб захисту, який є найбільш ефективним.
Крім того, згідно постанови ПВСУ N 9 від 01.11.96 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» при розгляді  спорів про право користування жилим приміщенням необхідно брати до уваги,  що ст. 33 Конституції гарантує  кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування та вільний вибір місця  проживання.  Це  означає,  що наявність  чи  відсутність  прописки  самі  по собі не можуть бути підставою для визнання права  користування  жилим  приміщенням  за особою,  яка там проживала чи вселилась туди як член сім’ї наймача (власника) приміщення, або ж для відмови їй у цьому.
Отже, поняття реєстрація місця проживання та право користування житловим приміщенням є не тотожними, а тому і позовні вимоги мають визначатися в залежності від обставин справи.

Адвокат Король Олег

Читайте також:  Судом скасовано арешт на 25 000 доларів вилучених СБУ