Договір оренди торгового місця є недійсним за відсутності в орендодавця права на землю

У грудні 2017 року адвокат Король Олег захистив права та законні інтереси двох підприємців, з яких роками незаконно збирали кошти.

Справи ще по п’яти особам, знаходяться на розгляді в господарському суді Черкаської області.

Адміністрація ринку не тільки незаконно збирала кошти, а ще й подала на підприємців до суду про наявність боргів за договорами оренди, які останні, навіть не бачили.

Не зважаючи на це, приймаючи рішення на нашу користь суд виходив із того, що адміністрація ринку не мала прав на земельну ділянку, на якій розташовується ринок, а дана вимога прямо передбачена нормами чинного законодавства.

Що стосується правового обґрунтування спору ми виходили із наступного.

Згідно ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Частина 3 статті 215 ЦК України зазначає: якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до ст. 207 ГК України господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону… може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним…

Пунктом 25 Постанови пленуму ВСУ № 9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», «Якщо правочин, який насправді вчинено, суперечить закону, суд ухвалює рішення про встановлення його нікчемності або про визнання його недійсним».

У відповідності до п. 2 Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 868 від 29.07.2009 під  терміном  “ринок”  розуміється  об’єкт торгівлі,  на території якого суб’єкт господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, на якій даний об’єкт  розташований,  організовує  та/або  забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями (далі – суб’єкт господарювання).Суб’єкт   господарювання   повинен    мати    затверджений відповідним органом місцевого самоврядування план території ринку, в якому зазначається  розмір  земельної  ділянки,  інформація  про наявність   правовстановлюючих   документів   на   неї,  кількість торговельних місць  тощо.

Згідно ч. 1 ст. 761 ЦК України право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права.

Фактично на вказаних вимог закону і базувався наш позов про визнання недійсними договорів оренди торгового місця.

Адвокат Король Олег

Читайте також:  Перемога у справі «про водіння у стані сп’яніння»